Juguem sense límits!

El terme coeducació neix de l’àmbit escolar utilitzat per a educar en la igualtat i la diversitat a nois i noies.

La Llei 17/2015 del 21 de juliol de 2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes, defineix la coeducació com:

“L’acció educadora que potencia la igualtat real d’oportunitats i valora indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, transfòbics o androcèntrics ni actituds discriminatòries per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere”.

Tot i així, encara queda molta feina per fer. Tenint en compte que els productes culturals, com ara els llibres de text, les pel·lícules o els jocs i joguines mostren models de dones, homes i sexualitats diverses, fent visibles models de relació que seran avaluats com a positius o negatius, com a esperats o no. Per això s’han de dissenyar a partir del concepte de coeducació.

Els jocs i les joguines formen part important en el desenvolupament individual i social dels infants; és la manera a través de la qual es comencen a relacionar i comencen a construir el món en que conviuen. I encara avui en dia, tot i que la societat es va conscienciant sobre la igualtat i diversitat de gènere, podem trobar encara, jocs i joguines d’edats primerenques que fan referència als clàssics estereotips de gènere. I on la gran majoria representen allò que s’espera dels infants un cop siguin adults i afavoreix un tipus d’aprenentatge o un altre.

Si fem una repassada a què es demana als nois i que es demana a les noies, trobarem la següent relació:

Resum de la Càpsula “Més a prop dels MENA”

Per això és necessari trencar aquest binarisme entre jocs i joguines de nois i noies i afavorir l’ocupació intergenèrica d’ambdós espais. S’ha de poder afavorir que les noies juguin a construccions i ocupin espais, amb l’objectiu de guanyar seguretat i millorar l’autoestima en gran grup i facilitar que els nois juguin a realitzar tasques de cura, fet que facilitarà la connexió amb qui juga i conviu i millorarà la seva intel·ligència emocional.

Entrades recents

Categories

Etiquetes