Articles

Juguem sense límits!

2018-10-31T12:20:13+01:00

Juguem sense límits! El terme coeducació neix de l’àmbit escolar utilitzat per a educar en la igualtat i la diversitat a nois i noies. La Llei 17/2015 del 21 de juliol de 2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes, defineix la coeducació com: “L’acció educadora que potencia la igualtat real d’oportunitats i valora indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, transfòbics o androcèntrics ni actituds discriminatòries per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere”. Tot i així, [...]

Juguem sense límits!2018-10-31T12:20:13+01:00

Coeducació i acció social residencial

2018-10-29T20:53:57+01:00

Coeducació i acció social residencial Desenvolupar les cures i centrar l’atenció en l’altre són dos màximes comuns entre l’acció social i les idees feministes. Per tant és obligatori poder pensar l’estructura, les relacions i la praxis de l’encàrrec de la protecció a la infància i l’adolescència en cases d’acollida, de diverses nomenclatures, des d’una mirada de gènere. Les idees que neixen en la coeducació han tingut vida pròpia i s’han anat adaptant al moment i a les necessitats de la societat o als espais allà on es desenvolupen.  Treure-les de l’exclusivitat de l’educació formal i portar-les a l’acció social [...]

Coeducació i acció social residencial2018-10-29T20:53:57+01:00