Arkhé és una entitat de l’àmbit Social sense ànim de lucre, destinada a transformar i transmetre els coneixements des de la pràctica i la reflexió.

Eixos principals al voltant dels quals treballem

  • La formació pels professionals de l’àmbit de l’acció social.

  • L’orientació metodològica i la presentació de projectes innovadors.

  • L’ocupació per a la interacció entre les persones i el teixit productiu.

  • El foment de l’equitat de gènere com a motor de transformació social.

  • La promoció de l’èxit escolar com a creixement personal.

  • El lleure com espai d’aprenentatge social.

  • L’expressió com a mètode de relació.

  • L’Orientació i presentació de treballs i projectes innovadors.

  • Els espais de diàleg, com a eina per a la millora de l’acció social.

Entitat en conveni amb el Col·legi d’Educadores
i Educadors Socials de Catalunya

Entitat adherida a l’Acord Ciutadà
per una Barcelona Inclusiva

Entitat inscrita al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes
de l’Ajuntament de Barcelona