Més a prop dels MENA: Formació vivencial sobre la intervenció amb menors d’edat estrangers no acompanyats procedents del Marroc

Introducció

Un apropament genuí a la realitat dels MENA (menors d’edat estrangers no acompanyats procedents del Marroc) marroquins/magribins per a la a comprensió mútua i la facilitació d’eines, adreçat a professionals vinculats i/o en contacte amb aquest col·lectiu.

Aspectes vigents del dia a dia de la nostra societat com la inseguretat ciutadana, el col·lapse dels centres d’acollida amb l’augment de l’arribada d’aquests “joves emigrants”, la radicalització islamista i les actituds racistes i xenòfobes, apunten a la necessitat de revisar i aprofundir en la situació dels MENA en el marc del context actual, tant a nivell local com global.

En aquest sentit, el fet d’aprofundir des d’aquest marc, més enllà del paternalisme i l’estigmatització, aporta complexitat i matisos a la seva realitat així com pautes de comprensió útils per a qualsevol intervenció socioeducativa.

Curs certificat per Associació Arkhé

M’apunto!
MOHAMED EL BOUHALI
MOHAMED EL BOUHALIEducador social
Diplomat en Educació Social amb gran experiència en diferents àmbits d’intervenció social i cultural amb joves en situació de risc d’exclusió social, tant en CRAES  i Centres de règim tancat de la Generalitat de Catalunya com en centres d’iniciativa privada.
M’apunto!

Objectius

Els objectius principals del curs són els següents:

 • Conèixer la realitat en la qual es troben els infants i adolescents no acompanyats procedents del Marroc.
 • Adquirir eines i recursos per a poder acompanyar i fer una intervenció socioeducativa adequada a les seves necessitats.
 • Reflexionar sobre les vivències dels educadors/es davant dels infants i adolescents no acompanyats.
M’apunto!

Continguts

Els continguts del curs són els següents:

 Consideracions d’Origen

Causes socioeconòmiques i altres de l’emigració (“Harraga”)

Procedències diverses dins del mateix país (món rural/urbà)

Aspectes culturals presents a les seves vides (autonomia, religió, identitat, sexualitat…)

La mirada vers l’origen (“Alghorba”)

El relat del seu projecte migratori

 Recepcions mútues

Com veuen els joves la societat d’acollida?

Interpretació de l’entorn social, cultural, econòmic i prejudicis … (“Halal vs Haram”)

Sentiment d’inferioritat davant l’altre (“Nsara”)

Relacions interpersonals i gènere

Intervenció educativa (professionals, recursos, centres)

Com els professionals veuen als joves?

Prejudicis i creences

Actituds mecàniques i conscients

Poder vs autoritat

Eines per millorar la intervenció sòcioeducativa

Transformar la mirada

Acompanyament des de la confiança, l’escolta i la seguretat

Més enllà del victimisme vs estigmatització

Aprenentatge de vocabulari bàsic pel vincle

Proposes aplicades en relació a:

 • Coneixement de l’entorn per sentir-se part
 • Suport emocional i superació de l’angoixa i el sentiment d’abandonament
 • Ambientació dels espais per sentir-se
 • Alimentació i identitat
Reflexions vers una intervenció holística
M’apunto!

Metodologia

El desenvolupament del curs es realitzarà amb sessions de dues hores i mitja cada una, on es farà una explicació teòrica, exercicis pràctics i sobretot es resoldran dubtes i conflictes que es visquin en els centres de protecció als infants i adolescents.

M’apunto!

Requisits

 • Per a realitzar aquest curs no es requereix experiència formativa prèvia.
 • El curs s’impartirà en català.
 • És necessari fer la inscripció del curs per poder accedir a les aules omplint el formulari de matriculació.
 • Arkhé es reserva el dret de suspendre el curs per motius de no viabilitat tornant l’import satisfet per l’alumne.
 • Una vegada matriculat l’alumne, Arkhé no tornarà l’import satisfet per abandonament del curs.
 • Per a superar el curs i obtenir el certificats corresponents l’alumne ha de superar les proves o activitats proposades.
 • Una vegada efectuada la matriculació s’entén que l’alumne accepta les condicions contractuals d’Arkhé.
 • Un cop introduïdes i enviades les dades mitjançant el formulari contactarem per correu per tal de formalitzar la inscripció.
M’apunto!

Places, duració i preu

 • Les places són limitades.
 • La modalitat del curs és presencial i la seva duració és de 10h repartides en 4 sessions de 2,5 hores:
  • Dia 10 d’octubre de 2018 de 10h a 12:30h
  • Dia 17 d’octubre de 2018 de 10h a 12:30h
  • Dia 24 d’octubre de 2018 de 10h a 12:30h
  • Dia 31 d’octubre de 2018 de 10h a 12:30h
 • El curs es realizarà a la seu del CEESC a Barcelona.
 • Pròximament farem una nova edició.

Preu de col·legiat/ada o amic/amiga del CEESC

50€

Preu general

60€
M’apunto!

                                                                             Comparteix aquest curs!

Matricula’t i uneix-te a Arkhé Formació

Omple el formulari i contactarem amb tu per formalitzar la inscripció.

He llegit i accepto la política de privacitat