Coeducació i acció social residencial

Desenvolupar les cures i centrar l’atenció en l’altre són dos màximes comuns entre l’acció social i les idees feministes. Per tant és obligatori poder pensar l’estructura, les relacions i la praxis de l’encàrrec de la protecció a la infància i l’adolescència en cases d’acollida, de diverses nomenclatures, des d’una mirada de gènere. Les idees que neixen en la coeducació han tingut vida pròpia i s’han anat adaptant al moment i a les necessitats de la societat o als espais allà on es desenvolupen.  Treure-les de l’exclusivitat de l’educació formal i portar-les a l’acció social possibilita qüestions i afavoreix creativitat i sinèrgies.

Les cases d’acollida, com a espais d’exercici professionalitzat de les cures d’infants i adolescents, mantenen una barreja d’allò femení amb allò masculí. L’espai privat i públic s’uneixen per tal de donar lloc a una professió típicament femenina i feminitzada però en l’espai social ocupat simbòlicament pels homes, el públic i/o laboral. Per tant, per què no feminitzem més els centres de protecció de la infància? Per què no es defineixen de forma automàtica com a professions feministes? Com construïm l’arquitectura i sota quins paràmetres i amb quines condicions es contracten professionals per portar a terme l’acció educativa?

Des d’aquestes màximes cal afegir-ne d’altres vinculades amb la necessitat de trencar normes socials, mites, prejudicis i jerarquies, humanitzar a tothom de forma horitzontal i validant la diversitat com a quelcom que, a banda d’existir, és positiu per la comunitat. Exercir la professió sabent quina motxilla portem i quina porten els infants i adolescents pels quals treballem, subjectes amb una història prèvia i subjectes de la seva història futura. Persones menors d’edat als quals se li han vulnerat els drets o que no han pogut ser cuidats per la comunitat, família o entorn i, per tant, és l’administració qui exerceix la cura. I si aquesta cura administrativa i professionalitzada és còmplice de vulnerar altres drets? I si hi ha complicitat al socialitzar-nos en una comunitat que és heterocentrista, sexista i binària? I si no és conscient de que ho és i la pràctica no allibera i es centra en sostenir aquest model social? I si els equips professionals, sense una supervisió pròpia i continuada, ens convertim en la defensa principal d’aquesta estructura sexista?

Els centres d’acollida són, o han de ser, els espais de reparació del dany de la vulneració de drets, buscant la igualtat d’oportunitats i a través d’un tracte al qual se li ha d’exigir excel·lència, degut a que és professional. Subjectes de l’acció, i professionals en tant que generadors d’aprenentatges, conviuen en un model social que interpel·la i obliga a repensar-se per tal de donar un suport especialment curós dintre d’una estructura nova d’oportunitats i de lliure creació. Els espais de formació continuada, les supervisions i l’estudi de casos o accions concretes neixen com a espais bàsics per tal de revisar les pròpies conductes masclistes o lgtbifóbiques, sovint interioritzades, i mantenir el camí cap a l’excel·lència.

Podem concloure que per tal d’enriquir aquestes cures professionalitzades, cal trencar les normes i parlar de diversitat com a quelcom que s’ha de mirar, doncs existeix malgrat no se li faci subjecte en el discurs. En aquesta diversitat cal analitzar com ens relacionem les persones professionals, com s’interpel·len les relacions entre famílies i centres per tal de trobar sinèrgies des de l’horitzontalitat i la cura, cal sumar com jugo i a que jugo, quins productes culturals faig servir, quan i des de quin costat m’apropo als infants i adolescents. Aquesta formació en coeducació pretén ser un punt de partida per tal de mirar amb perspectiva de gènere les relacions de cura i atenció que es donen als centres, les estructures d’aquests i la cultura que interpel·la i facilita que es mantingui el model social sexista i patriarcal en el qual estem socialitzades i socialitzats.

Jorge Moreno, educador social i formador del curs Coeducació i acolliment en centres residencials

Entrades recents

Categories

Etiquetes