Online

Acció i intervenció social: Una mirada crítica

2019-09-09T19:15:38+01:00

El moment que vivim, ens presenta una realitat complexa, diversa, amb múltiples matisos, acompanyada de l'aparició de fenòmens socials que compliquen la nostra tasca com a educadores, educadors o professionals en general de la intervenció social. Disposar d'eines per a enfrontar-nos a aquesta realitat resulta fonamental si busquem el rigor en el nostre exercici professional.

El fenomen del sensellarisme

2019-03-10T21:15:39+01:00

El sensellarisme sovint és tractat i comentat amb opinions molt poc contrastades i sense coneixement empíric. En aquest curs volem donar una pinzellada de realitat d’aquest fenomen tan complex, així com veure’n les causes i conseqüències que se’n deriven.