El fenomen del sensellarisme

2018-12-02T20:11:59+00:00

Aquest curs és una introducció a la Comunicació NoViolenta, destinat a totes les persones que els desperti interès i que vulguin introduir-se en la seva pràctica, tant per aplicar-la en l’entorn professional com personal.