Online

La competència cultural amb perspectiva de gènere en l’atenció psicosocial (2a edició)

2022-11-11T09:09:03+01:00

Tant Gènere com Cultura són conceptes fluids i polisèmics, íntimament embolicats en la cultura, o sigui, en el context social, econòmic, mediambiental i de classe, entre altres. Per tant, el maneig dels mateixos i la forma com s’interrelacionen des d’una perspectiva adaptativa ha de constituir la base d’una intervenció psicosocial efectiva.

El fenomen del sensellarisme

2019-03-10T21:15:39+01:00

El sensellarisme sovint és tractat i comentat amb opinions molt poc contrastades i sense coneixement empíric. En aquest curs volem donar una pinzellada de realitat d’aquest fenomen tan complex, així com veure’n les causes i conseqüències que se’n deriven.

Go to Top