Sensellarisme

El fenomen del sensellarisme

2019-03-10T21:15:39+01:00

El sensellarisme sovint és tractat i comentat amb opinions molt poc contrastades i sense coneixement empíric. En aquest curs volem donar una pinzellada de realitat d’aquest fenomen tan complex, així com veure’n les causes i conseqüències que se’n deriven.

Go to Top