Introducció a la intervenció social amb víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual

Introducció

En aquesta Càpsula es plantejaran un seguit d’aspectes a tenir en compte per entendre millor la situació d’infants i adolescents no acompanyats procedents del Marroc, abordant la procedència i l’arribada, la tasca socioeducativa, així com els aspectes més controvertits que els envolten. A més, s’hi aportaran alguns suggeriments pràctics i eines lingüístiques.

Càpsula organitzada per Associació Arkhé

Amb col·laboració amb el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

Mohamed el BouhaliDiplomat en Educació Social
Diplomat en Educació Social amb gran experiència en diferents àmbits d’intervenció social i cultural amb joves en situació de risc d’exclusió social, tant en CRAEs i Centres de règim tancat de la Generalitat de Catalunya, com en centres d’iniciativa privada.

Continguts

Els temes que es tractaran a la càpsula són els següents:

 • Diversitat de procedències: urbanes (Tànger, Casablanca, Fes…) i rurals (sud-est i Garb).
 • Motivacions de partida (familiars i personals) i imaginari social sobre emigrar.
 • Actituds en l’arribada (xoc cultural, sentiment d’inferioritat davant de l’altre, xarxes per la mobilitat i mecanismes de resistència).
 • Pressió del grup (subgrups: xluh, arobia, haxxaia).
 • Conceptes de l’experiència migratòria magribina: harraga, ghorba, i llenguatge íntim (a través de cançons).
 • Més enllà del paternalisme i l’estigmatització (drets de protecció, mesures contra la delinqüència…).
 • El rol de les educadores i els educadors (la funció de l’educador del mateix origen).
 • Propostes d’activitats i eines lingüístiques bàsiques per al vincle.

Requisits

 • Per a realitzar aquesta càpsula no es requereix experiència formativa prèvia.
 • La càpsula s’impartirà en català.
 • És necessari fer la inscripció per poder disposar de plaça.
 • Arkhé es reserva el dret de suspendre la càpsula per motius de no viabilitat.

Places, duració i preu

 • Les places són limitades.
 • La modalitat de la càpsula és presencial i la seva duració és de 2 h aproximadament.
 • La càpsula es realitzarà el dimarts 19 de juny de 2018 a les 18.30h a la seu del CEESC a Barcelona.
 • La càpsula és gratuïta.

                                                                             Comparteix aquesta càpsula!