Treball amb famílies en el sistema de protecció (3a edició)

Introducció

Els centres del sistema català de protecció ocupen un lloc “privilegiat” dins de la xarxa de protecció: ni han decidit que aquell infant o adolescent no pot continuar vivint amb la seva família, ni decidiran (només proposaran) el seu retorn. Quina és, doncs, la seva funció? Tenir cura d’aquell infant o adolescent durant un temps (recurs temporal amb una durada determinada) i, per fer-ho i fer-ho bé, necessiten de la col·laboració de la família per tal de propiciar el retorn a casa de l’infant o adolescent, en els casos que sigui possible.

Si som capaços de transmetre aquest missatge a la família, des del mateix moment de l’ingrés, estarem, alhora, transmetent una mirada des de la  possibilitat a algú (la família) que es pot sentir extremadament qüestionat en el seu rol, fins al  punt d’haver-li tret la tutela d’allò més valuós que una persona pot tenir, un fill/a.

La temporalitat de l’estada al centre ens hauria d’obligar a fer que, des del moment de l’ingrés, puguem pensar i treballar en la seva sortida, tot entenent que la nostra funció amb els referents familiars no és la d’anul·lar la família, ni tan sols la de substituir-la. La nostra única funció serà complementar-la, encara que, en última instància, el lloc que ocuparem ens el donarà l’infant o adolescent i la pròpia família.

Desvincular els infants de les seves famílies i al mateix temps pretendre que adquireixin habilitats per poder fer-se càrrec més endavant és una contradicció. Quan es produeix un ingrés dels/les fills/es a un centre, els pares i les mares deixen de tenir l’oportunitat de posar en pràctica les accions més bàsiques per tenir-ne cura i, a més a més, se’ls impedeix seguir fent aquelles que fins al moment de la intervenció professional complien mínimament.

Totes les interaccions amb l’infant o adolescent i la família han d’intentar facilitar el retorn al nucli familiar. S’ha de planificar des del primer dia per tal que les famílies se sentin implicades i que puguin veure que el retorn del seu fill/a està associat a la recuperació o adquisició de les capacitats parentals necessàries. El que hem d’aconseguir és que la família no perdi, en cap moment, el protagonisme de responsabilitat en relació a la cura del seu fill/a, sempre tenint en compte les circumstàncies que envolten cada cas.

En el treball amb les famílies des dels centres no podem limitar-nos al compliment d’aquelles obligacions que se’ns demanen, per part de qui ens contracta, sinó que, per a respondre amb garanties al nostre encàrrec, és necessari preparar-nos per a poder atendre a les famílies adequadament.

Curs certificat per Associació Arkhé

Curs certificat pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

M’apunto!
LUPE NAVAS DÍAZ
LUPE NAVAS DÍAZPedagoga i educadora social.

He realitzat un Màster en Intervenció amb infància i adolescència en risc i un Postgrau en direcció de centres del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

Treballo dins de l’àmbit de la protecció a la infància i l’adolescència des de l’any 1992, desenvolupant diferents funcions: he treballat de pedagoga en centres penitenciaris, d’educadora en centres d’acollida i CRAE’s. Des de l’any 2006 i fins al 2018  he estat en la direcció del CRAE Les Palmeres de l’Associació CEPS. Actualment  treballo a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet com a Cap de l’EAIA.

He desenvolupat docència en diferents cursos especialitzats per a professionals de l’àmbit de la protecció infantil, he realitzat ponències i escrit articles en publicacions sobre la xarxa de protecció a la infància i l’adolescència.

M’apunto!

Objectius

Els objectius principals del curs són els següents:

 1. Adquirir coneixements del treball amb famílies al centre.
 2. Promoure competències parentals en les famílies.
M’apunto!

Continguts

Unitat 1
Concepte de família. El vincle i la parentalitat.
Unitat 2
Formació i adquisició de les habilitats parentals.
Unitat 3
Accions per a millorar les capacitats parentals des dels centres.
M’apunto!

Metodologia

El present curs és de modalitat online oberta (sense horaris preestablerts), consta de 12 hores lectives realitzades a partir de la lectura de documents teòrics, junt amb la realització d’una activitat final i un test autoavaluable. L’avaluació del curs consta de l’activitat final i del test autoavaluable. Un cop aprovades aquestes dues activitats es tramitarà el certificat online d’aprofitament corresponent.

M’apunto!

Requisits

 • Per a realitzar aquest curs no es requereix experiència formativa prèvia.
 • És necessari fer la inscripció del curs per poder accedir a les aules omplint el formulari de matriculació.
 • Arkhé es reserva el dret de suspendre el curs per motius de no viabilitat tornant l’import satisfet per l’alumne.
 • Una vegada matriculat l’alumne, Arkhé no tornarà l’import satisfet per abandonament del curs.
 • Per a superar el curs i obtenir el certificats corresponents l’alumne ha de superar les proves o activitats proposades.
 • Una vegada efectuada la matriculació s’entén que l’alumne accepta les condicions contractuals d’Arkhé.
 • Un cop introduïdes i enviades les dades mitjançant el formulari contactarem per correu per tal de formalitzar la inscripció.

Requisits tècnics:

M’apunto!

Places, duració i preu

 • Les places són limitades.
 • La modalitat del curs és online (sense horaris preestablerts) i la seva duració és de 12h.
 • Actualment et pots apuntar al curs.

Preu de col·legiat/ada o amic/amiga del CEESC

45€

Preu general

60€
M’apunto!

                                                                             Comparteix aquest curs!

Matricula’t i uneix-te a Arkhé Formació

Omple el formulari i contactarem amb tu per formalitzar la inscripció.

He llegit i accepto la política de privacitat