El fenomen del sensellarisme

Construint pensament crític contra l’estigma i la violència

El sensellarisme sovint és tractat  i comentat amb opinions molt poc contrastades i sense coneixement empíric. En aquest curs volem donar una pinzellada de realitat d’aquest fenomen tan complex, així com veure’n les causes i conseqüències que se’n deriven.

Mitjançant casos reals descobrirem els estigmes que arrosseguen aquestes persones, i entrarem a reflexionar sobre les violències que pateixen pel sol fet d’estar en situació de vulnerabilitat social extrema.

Tot des d’una mirada humana i propera. Sense mites. Horitzontalment.

La data d’inici del curs és el 4 de març de 2019.

Curs certificat per Associació Arkhé

Curs certificat pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

M’apunto!
ROGER FE ESPIN
ROGER FE ESPINEducador Social

Disposo de 14 anys d’experiència dins el món del sensellarisme. També he treballat d’educador de carrer amb joves en situació d’exclusió (majoritàriament bandes llatines) i dins el món de la diversitat funcional (lleure i esports). Com a tècnic de so he estat vinculat a diversos projectes amb la música com a eina de transformació social. Actualment treballant al centre d’Acollida Assís (Sarrià, BCN) amb persones en situació de “sense llar”.

M’apunto!

Objectius

Els objectius principals del curs són els següents:

 • Conèixer la realitat del sensellarisme, conceptes, definicions, causes.
 • A partir de casos reals, treballar i treballar-nos com a agents socials davant l’estigma i els prejudicis.
 • Adquirir nocions sobre aporofòbia per a poder-la detectar i denunciar.
 • Reflexionar i desenvolupar pensament crític respecte a aquest fenomen.
M’apunto!

Continguts

Unitat 1. Breu aproximació al fenomen del sensellarisme.
Capítol 1. Definicions; categories ETHOS; explicació multicausal del fenomen.

Capítol 2. Dades actuals a Catalunya.

Capítol 3. Marc legal: què ens diuen les lleis?

Unitat 2. Històries de Vida, estigma i intervenció.
Capítol 1. Coneixent tres històries reals.

Capítol 2. L’estigma que pateixen les PSLL.

Capítol 3. I com a tècnics del món social, què podem fer?

Unitat 3. Delictes d’odi contra les persones sense llar.
Capítol 1. A què ens referim quan parlem  d’Aporofòbia?

Capítol 2. Dades i estudis existents

M’apunto!

Metodologia

La metodologia utilitzada a la present formació es basarà en la lectura dels materials proposats pel formador amb una posterior  i reflexió teòrica per part dels alumnes.

La part pràctica consistirà en realitzar activitats individuals i la participació a fòrums grupals amb el suport d’audiovisuals, articles i enllaços externs per complementar el temari.

L’avaluació del curs serà mitjançant els exercicis obligatoris durant el curs i una reflexió final.

M’apunto!

Requisits

 • Per a realitzar aquest curs no es requereix experiència formativa prèvia.
 • El curs s’impartirà en català i el temari només estarà disponible en català.
 • És necessari fer la inscripció del curs per poder accedir a les aules omplint el formulari de matriculació.
 • Arkhé es reserva el dret de suspendre el curs per motius de no viabilitat tornant l’import satisfet per l’alumne.
 • Una vegada matriculat l’alumne, Arkhé no tornarà l’import satisfet per abandonament del curs.
 • Per a superar el curs i obtenir el certificats corresponents l’alumne ha de superar les proves o activitats proposades.
 • Una vegada efectuada la matriculació s’entén que l’alumne accepta les condicions contractuals d’Arkhé.
 • Un cop introduïdes i enviades les dades mitjançant el formulari contactarem per correu per tal de formalitzar la inscripció.

Requisits tècnics:

M’apunto!

Places, duració i preu

 • Les places són limitades.
 • La modalitat del curs és online (sense horaris preestablerts) i la seva duració és de 12h repartides en 3 setmanes lectives.
 • Pròximament farem una nova edició.

Preu de col·legiat/ada o amic/amiga del CEESC

45€

Preu general

60€
M’apunto!

                                                                             Comparteix aquest curs!

Matricula’t i uneix-te a Arkhé Formació

Omple el formulari i contactarem amb tu per formalitzar la inscripció.

He llegit i accepto la política de privacitat