La competència cultural amb perspectiva de Gènere en l’Atenció Psicosocial

Introducció

El present curs serà impartit per un psicòleg i una treballadora social que potenciaran un espai de debat i de reflexió sobre els reptes en la intervenció psicosocial amb dones de cultures, races, religions i procedències diverses. Aquesta és una intervenció caracteritzada per la intersecció entre Gènere, Cultura, i altres dimensions de diversitat, la qual cosa comporta sovint a dificultats en interpretar i definir el Gènere en contextos culturals diversos, navegant entre els límits dels principis ètics, les relacions de poder i privilegi i la forma com entenem, com a professionals, els significats i simbolismes particulars a cada cultura.

Tant Gènere com Cultura són conceptes fluids i polisèmics, íntimament embolicats en la cultura, o sigui, en el context social, econòmic, mediambiental i de classe, entre altres. Per tant, el maneig dels mateixos i la forma com s’interrelacionen des d’una perspectiva adaptativa ha de constituir la base d’una intervenció psicosocial efectiva.

Les pràctiques discursives occidentals i el pensament eurocèntric majoritàriament blanc es reflecteixen inevitablement i de forma moltes vegades subtil i inconscient en l’atenció professional de primera línia, sent necessari un treball de reflexió i deconstrucció de les tendències arrelades en el/la professional per a donar lloc a una forma de practicar una intervenció social respectuosa, ètica i sensible a la diversitat.

Les dificultats més comunes detectades en la intervenció psicosocial amb dones de cultures diverses són, així, les relatives al biaix professional, a l’enteniment dels rols de gènere, al significat en la comunicació, a l’antagonisme en algunes dimensions culturals, al desconeixement sobre els millors mètodes d’explorar la realitat de la dona i a la pròpia inseguretat de la persona professional. En identificar els nostres prejudicis subtils podrem obrir la nostra mirada professional a l’acceptació de la diferència, trencant condicionants culturals i construint una relació assistencial de qualitat.

Curs certificat per Associació Arkhé

Curs certificat pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

M’apunto!
ADIL QURESHI i CATARINA ALVES
ADIL QURESHI i CATARINA ALVESTècnica en Intervenció Social.

Adil Qureshi és doctor en Psicologia per la Universitat de Southern Califòrnia. Ha treballat durant 16 anys en el Programa de Psiquiatria Transcultural de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron en atenció directa i gestió de projectes europeus enfocats a l’atenció a població diversa. És autor de diversos articles acadèmics sobre competències culturals en atenció psicològica. És Professor d’Estudis Universitaris en el Institute for Studies Abroad de Barcelona.

Catarina Alves té el Màster d’Estudis de Gènere del IIEDG de Catalunya que complementa la seva formació com a Treballadora Social i la seva especialització en atenció psicosocial a immigrants, refugiats i minories. Treballa fa més de 10 anys amb dones migrants en situació de vulneració social, principalment dones víctimes de violència de Gènere i víctimes de tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual. Va passar per l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) i treballa actualment en la Fundació Surt com a coordinadora de projectes. Imparteix formació sobre temàtiques relacionades amb perspectiva de Gènere i intervenció social i és Professora d’Estudis Universitaris en el Institute for Studies Abroad de Barcelona.

M’apunto!

Objectius

Els objectius principals del curs són els següents:

• Conceptualitzar la perspectiva de Gènere intercultural en l’atenció psicosocial.
• Conceptualitzar i identificar la competència cultural i conceptes adjacents com a cultura, raça, ètnia, etc.
• Nomenar els reptes, actituds, coneixements i habilitats necessàries per a treballar amb dones de cultures diverses.
• Identificar, reconèixer i aprendre a gestionar els nostres biaixos implícits i prejudicis en l’atenció a dones de cultures diverses.

M’apunto!

Continguts

Unitat 1: Introducció i visió general: Competència cultural amb perspectiva de gènere Capítol 1: La intersecció entre la perspectiva Cultural i la Perspectiva de Gènere;
Capítol 2: Conceptes-clau
Capítol 3: Què és la perspectiva de Gènere en la intervenció social?
Capítol 4: La competència cultural: Definició de models de competència tals com coneixements, actituds, habilitats, etc.Exercici(s): Avaluem els nostres prejudicis? Mesurem els nostres privilegis?
Unitat 2: Coneixements: Que hauríem de saber? Capítol 1. “Formes de ser i estar: Perspectives dels 4 X (Experiència, expressió, explicació i expectatives)
Capítol 2: Cultura i les dimensions culturals
Capítol 3: Limitacions de l’enfocament intercultural: Poder, privilegi, i intersecionalitat.
Capítol 4: Gènere i sexe en el context intercultural
Capítol 5: Raça: el punt problemàtic de la intervenció psicosocial
Capítol 6: Limitacions en els models de la intervenció psicosocialExercici(s): Primera part de treball de casos
Unitat 3: Actituds Capítol 2: L’etnocentrisme
Capítol 3: El racisme
Capítol 4: La contratransferènciaExercici(s): El remolí d’emocions i contradiccions en l’atenció social a la diversitat
Unitat 4: Habilitats; Que hauríem de poder fer? Capítol 1: Treballant amb dones procedents d’una altra cultura i/o raça
Capítol 2: Habilitats en la comunicació intercultural
Capítol 3: El desenvolupament de la relació assistencial amb perspectiva intercultural i de Gènere
Capítol 4: Intervencions que compten, bones practiques…o què fer amb tot això!Exercici(s): Segona part de treball de casos
M’apunto!

Metodologia

El present curs és de modalitat online oberta (sense horaris preestablerts), consta de 25 hores lectives realitzades a partir de la lectura de documents teòrics, junt amb la realització d’una activitat final i un test autoavaluable. L’avaluació del curs consta de l’activitat final i del test autoavaluable. Un cop aprovades aquestes dues activitats es tramitarà el certificat online d’aprofitament corresponent.

M’apunto!

Requisits

 • Per a realitzar aquest curs no es requereix experiència formativa prèvia.
 • El curs s’impartirà en castellà i el temari només estarà disponible en castellà.
 • És necessari fer la inscripció del curs per poder accedir a les aules omplint el formulari de matriculació.
 • Arkhé es reserva el dret de suspendre el curs per motius de no viabilitat tornant l’import satisfet per l’alumne.
 • Una vegada matriculat l’alumne, Arkhé no tornarà l’import satisfet per abandonament del curs.
 • Per a superar el curs i obtenir el certificats corresponents l’alumne ha de superar les proves o activitats proposades.
 • Una vegada efectuada la matriculació s’entén que l’alumne accepta les condicions contractuals d’Arkhé.
 • Un cop introduïdes i enviades les dades mitjançant el formulari contactarem per correu per tal de formalitzar la inscripció.

Requisits tècnics:

M’apunto!

Places, duració i preu

 • Les places són limitades.
 • La modalitat del curs és online (sense horaris preestablerts) i la seva duració és de 25h repartides en 8 setmanes lectives.
 • Actualment et pots apuntar al curs.

Preu de col·legiat/ada o amic/amiga del CEESC

95€

Preu general

115€
M’apunto!

                                                                             Comparteix aquest curs!

Matricula’t i uneix-te a Arkhé Formació

Omple el formulari i contactarem amb tu per formalitzar la inscripció.

He llegit i accepto la política de privacitat