Project Description

Acción e Intervención Social: Una mirada crítica

Introducció

El moment que vivim, ens presenta una realitat complexa, diversa, amb múltiples matisos, acompanyada de l’aparició de fenòmens socials que compliquen la nostra tasca com a educadores, educadors o professionals en general de la intervenció social. Disposar d’eines per a enfrontar-nos a aquesta realitat resulta fonamental si busquem el rigor en el nostre exercici professional.

L’acostament a la realitat de la qual formarem part, com a agents que han d’acompanyar els processos de canvi de la població, ens obliga a mantenir una mirada crítica, basada en una epistemologia que ens guiï, inclusiva i integradora, en la qual les eines i l’objectiu a aconseguir estiguin en coherència.

Durant aquest breu curs d’Intervenció Social, pretenem oferir a l’alumnat una mirada global sobre la intervenció social, que ens permeti abordar el nostre exercici professional de manera rigorosa i amb l’objectiu clar d’acompanyar a les persones en els seus processos de canvi, així com a la transformació social.

Curs certificat per Associació Arkhé

Curs certificat pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

LAURA GÓMEZ
LAURA GÓMEZTècnica en Intervenció Social.

Psicòloga social de formació, es va especialitzar en Intervenció Social, àrea on ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional. Especialista en processos d’Intervenció Comunitària, participació social, atenció directa i intervenció psicoeducativa en persones i grups en situacions de vulnerabilitat.

A més, té experiència docent en diferents àrees: mediació familiar i intercultural, violència de gènere, pensament feminista, atenció a la diversitat i intervenció amb menors estrangers no acompanyats.

Objectius

Els objectius principals del curs són els següents:

 1. Proporcionar una visió integral de la Intervenció Social.
 2. Promoure la reflexió crítica sobre la problemàtica social.

Objectius específics:

 1. Analitzar antecedents teòrics de recerca en la pràctica sociocomunitaria.
 2. Elaborar conclusions i recomanacions relacionades amb la problemàtica social.
 3. Comunicar de manera efectiva i entrenament de la mediació com a estratègies d’intervenció.
 4. Identificar, prioritzar i analitzar les demandes de les persones, grups o comunitats en diferents contextos.
 5. Entendre l’avaluació com un procés continu d’aprenentatge i millora dels projectes socioeducatius.

Continguts

1. Fonaments teòrics de la Intervenció Social.
2. Anàlisi d’un projecte d’Intervenció. Anàlisi de necessitats, estratègies i eines en la intervenció social.
3. La importància de la comunicació emocional.
4. Avaluació de programes d’Intervenció Social.

Unitat 1
Fonaments teòrics de la Intervenció Social.
Capítol 1. Revisió teòrica de la Intervenció Social.
Capítol 2. El Benestar com a objectiu.
Capítol 3. El canvi social.
Unitat 2 El projecte d’Intervenció.
Capítol 1. Disseny d’un programa d’Intervenció Social.
Capítol 2. La implementació de programes.
Unitat 3 La comunicació en el procés d’Intervenció.
Capítol 1. Estratègies de comunicació.
Capítol 2. La mediació com a eina de transformació.
Unitat 4 Avaluació de programes.
Capítol 1. Avaluació de programes d’Intervenció Social.

Metodologia

El present curs és de modalitat online oberta, consta de 16 hores lectives realitzades a partir de la lectura de documents teòrics, junt amb la realització d’una activitat final i un test autoavaluable. L’avaluació del curs consta de l’activitat final i del test autoavaluable. Un cop aprovades aquestes dues activitats es tramitarà el certificat online d’aprofitament corresponent.

Requisits

 • Per a realitzar aquest curs no es requereix experiència formativa prèvia.
 • El curs s’impartirà en castellà i el temari només estarà disponible en castellà.
 • És necessari fer la inscripció del curs per poder accedir a les aules omplint el formulari de matriculació.
 • Arkhé es reserva el dret de suspendre el curs per motius de no viabilitat tornant l’import satisfet per l’alumne.
 • Una vegada matriculat l’alumne, Arkhé no tornarà l’import satisfet per abandonament del curs.
 • Per a superar el curs i obtenir el certificats corresponents l’alumne ha de superar les proves o activitats proposades.
 • Una vegada efectuada la matriculació s’entén que l’alumne accepta les condicions contractuals d’Arkhé.
 • Un cop introduïdes i enviades les dades mitjançant el formulari contactarem per correu per tal de formalitzar la inscripció.

Requisits tècnics:

Places, duració i preu

 • Les places són limitades.
 • La modalitat del curs és online (sense horaris preestablerts) i la seva duració és de 16h.
 • El curs es podrà realitzar del dia 1 d’octubre fins al dia 31 de desembre de 2019.

Preu de col·legiat/ada o amic/amiga del CEESC

65€

Preu general

80€

                                                                             Comparteix aquest curs!

Matricula’t i uneix-te a Arkhé Formació

Omple el formulari i contactarem amb tu per formalitzar la inscripció.

He llegit i accepto la política de privacitat